marketa.albrechtova@samagile.com's blog

Velikonoce

Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční. Jedná se o velmi významné období křesťanského kalendáře. Křesťané po celém světě si připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho umučení a vzkříšení. Svatý týden je též označován jako Pašijový nebo Velký týden. Prvním významným křesťanským dnem Svatého týdne je Škaredá středa, avšak lidové tradice spojené s příchodem jara jdou ruku v ruce s tradicemi křesťanskými a proto i první dny Svatého týdne s sebou nesou svoji symboliku. 

Modré pondělí - Dětem začínaly jarní prázdniny, hospodyně se věnovaly úklidu domácnosti

Šedivé úterý - Vymetaly se pavučiny z koutů.

Škaredá středa - Připomíná "škaredý" skutek Jidášův. V tento den Jidáš na Ježíše žaloval. Dle pohanských tradic se vymetaly komíny. Tento den by se nikdo neměl na nikoho škaredit, jelikož dle pověry by se škaredá tvář mohla objevovat každou středu po celý rok.

Zelený čtvrtek - Křesťané si připomínají poslední večeři Páně, na které Ježíš ustanovil Svaté přijímání. Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma a jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a klapačkami. Zvony se opět rozezní až na Bílou sobotu. Tento den je dnem odpuštění. Na Zelený čtvrtek se nemá nic půjčovat a lidé se nemají hádat. Hádky se jim za odměnu budou vyhýbat po celý rok. Ve čtvrtek se také peklo sladké pečivo z kynutého těsta - Jidáše, které se jedly namazané medem, což mělo člověku přinést zdraví.

Velký pátek - Je postním dnem. Křesťané si připomínají odsouzení Ježíše Krista, jeho smrt na kříži a pohřbení. Výzdoba kostelů je v tento den chudá, nejsou zde žádné květiny, nehoří svíce, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony jsou potichu. Podle evangelia zemřel Ježíš na Kříži ve tři hodiny odpoledne. Lidé se proto v tuto hodinu scházejí k bohoslužbě. Na Velký pátek by se nemělo hýbat se zemí (pracovat na polích nebo vysazovat rostliny). Nemělo by se prát prádlo, jelikož by se pralo v krvi. Zároveň je však Velký pátek zázračným dnem, kdy se otevírá země, aby ukázala své podklady. 

Bílá sobota - Křesťané oplakávají smrt Ježíše Krista, ležícího v hrobě. Zvony se vracejí z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. O Bílé sobotě se uklízelo a bílilo stavení.  Vše se vymetalo novým koštětem.  Pekli se mazance, beránek a barvila se vajíčka. Chlapci začínali plést pomlázky. 

Boží hod velikonoční - V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých, této noci se také říká Velká noc a odtud tedy pochází název Velikonoce. Každá neděle je od té doby oslavou Velikonoc a křesťané se scházejí k pravidelným nedělním bohoslužbám. V neděli se začala jíst tradiční velikonoční jídla mazanec, vejce, beránek, chléb. Pověra říká, že kdo v tento den okusil svěceného beránka, našel ztracenou cestu v lesích. Na Boží hod se připravovaly také nejrůznější pokrmy z masa. Scházeli se jen nejbližší členové rodiny.

Velikonoční pondělí - Neboli také Červené pondělí. Chlapci odcházeli brzy ráno koledovat k děvčatům, aby je vyšlehali pomlázkami z čerstvých prutů, což mělo děvčatům přinést zdraví po celý rok. Děvčata za to koledníky odměnila vajíčky a drobnými sladkostmi. 

Velikonoční pranostiky:

Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.

Je-li deštivé Červené pondělí, neurodí se obilí.

Déšť na Velký pátek rozmnožuje statek.

Na Velký pátek se nemá hýbat zemí neb ona kvílí spasitele.

Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!

Nečas na Květnou neděli není pro rok dobré znamení.

Je-li na Boží hod velikonoční jasno, bude léto slunečné a vodou příhodné a na dar boží úrodné.

 

 

Pages